Larwoterapia to metoda leczenia trudno gojących się ran z zastosowaniem larw muchy Lucilia sericata:

  • metoda stosowana obecnie w wielu krajach, tak w lecznictwie otwartym, jak i zamkniętym
  • powrót do niej wynika z nieskuteczności stosowanych obecnie, a ponadto dochodzi stale rosnąca oporność drobnoustrojów na antybiotyki

Mechanizm leczenia przez larwy:

  • oczyszczenie rany poprzez strawienie martwej tkanki-nekrofagia
  • zneutralizowanie zarazków-zmiana pH w ranie w kierunku zasadowym
  • wspomożenie procesu ziarninowania dokładnie nie jest poznane, lecz między innymi przypisywane wydzielanej przez larwy alantoinie

Wskazania:

  • owrzodzenia kończyn dolnych
  • rany odleżynowe
  • zakażone rany pooperacyjne
  • rany martwicze w przebiegu cukrzycy lub nowotworów

Zabiegi w gabinecie po wcześniejszym ustaleniu terminu.